چهارشنبه, 30 خرداد 1397
عنوان : لیست اسامی قبول شدگان آزمون زبان انگلیسی عمومی فرودین ماه 96
کد خبر : ۱۴۳۰۰
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ 
ساعت : ۹:۲:۱۴


        لیست اسامی قبول شدگان آزمون زبان انگليسي عمومي فرودین ماه
96

 

ردیف

كد داوطلبي

نام و نام خانوادگی

نمره کل

1

5338

 محمدعلی هرمزي

72.50

2

5226

 فاطمه عليجاني

68.75

3

5291

 محمد سبزي

62.50

4

5334

 سیدساعد ميرپوريان

60.00

5

5269

 سیدعلی حسيني

58.75

6

5337

 فرج اله هدايت

57.50

7

5330

مجتبی مرادي سپهوند

56.25

8

5229

 مرضیه واثقي

56.25

9

5224

زهرا طولابي دزفولي

55.00

10

5358

 سهیلا غلاميان

55.00

11

5228

نرجس فهدی حويزه

53.75

12

5245

زهرا نيازي

53.75

13

5273

حسین حيدرزادي

53.75

14

5276

 محسن خسرو آقاياني

53.75

15

5285

 سجاد رشنو

52.50

16

5220

سهیلا نيك منش

52.50

17

5215

مرضیه ديانتي

51.25

18

5335

 حشمت اله نظري

51.25

19

5210

 سکینه حيدري

50.00

20

5237

زهرا محمدي

50.00

21

5241

 سیده حکمت موسوي

50.00

22

5284

علیرضا رحيمي چم خاني

50.00

 

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 
دفتر آموزشهای آزاد

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8