چهارشنبه, 30 خرداد 1397
عنوان : برگزاری سمینار با عنوان "عشق، رابطه و شكست های عاطفی"
زير عنوان : سخنران: جناب آقای دکتر عباس امان الهی عضو هیات علمی گروه مشاوره
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ 
ساعت : ۱۴:۲۴:۲۸
انجمن علمی دانشجویی مشاوره با همکاری انجمن مشاوره ایران با توجه به اهمیت رابطه سالم و پیشگیری از ضربه های ناشی از شکست های عاطفی روابط از دست رفته، اقدام به برگزاری سمیناری با عنوان "عشق، رابطه و شکست های عاطفی" در تاریخ 17 اردیبهشت 97 در تالار دکتر پاک سرشت در دانشکده علوم تربییتی و روانشناسی نموده اند.
بازگشت           چاپ چاپ         
کارشناس پورتال: مریم امیری‏ *** ايميل: ma.amiri@scu.ac.ir *** تلفن: 4609

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8